Search
  • igaltar .

להרגיש טוב


אני חולק אתכם פה את אחד הרעיונות שהכי משפיעים עליי בתקופה הזו החיים הפרטיים ובקליניקה (ניסוח שלי לרעיון של סטיבן הייז, פסיכולוג מייסד שיטת ACT):

כל האנשים עסוקים בלהרגיש טוב.

זה הבסיס, נכון?

מה שכולנו רוצים בסוף.

העניין עם זה הוא שרובנו שמים את הדגש על להרגיש *טוב*, אבל...

הגוף גם נהיה חולה וכואב; אכזבות ומשברים הם נחלת הכלל; עבודות, שפע, מערכות יחסים, מין, הרפתקאות וטיולים לא יספקו אותנו לאורך זמן - איפה שאנחנו מגשימים, לרוב נרצה עוד.

שום דבר שגורם לנו להרגיש *טוב* לא נמשך לנצח.

הגישה הבריאה יותר היא לשנות את הדגש במשפט ולשאוף *להרגיש* טוב.

אנחנו שמים את הדגש שלנו על היכולת שלנו באמת להרגיש את מה שעובר עלינו ממילא וללמוד להרוויח ולהנות מהמתנה של כל רגש שבא.

הפרדוקס הוא שכשאנחנו מתפנים מהמרדף אחרי להרגיש *טוב* והתסכולים שבעקבותיו , אנחנו מביאים המון טוב ואושר לחיינו. גם הנסיבות החיצוניות משתנות לעיתים כמעשה קסמים.

תרגישו טוב ❤️
17 views0 comments